PMPMVEIVISNING
Til løp 1. Torsdag 3. juli. Arena «Evje Sentrum». Arenaen ligger midt i Evje Sentrum v/Evje og Hornnes
Sparebank, avkjørsel fra Rv 9 og Fv 42. Til løp 2, 3 og 4. Fredag, Lørdag og Søndag Arena «Evjemoen».
Arenaen ligger ved bane L (Skytterhuset) midt i Evjemoen skyte og øvingsfelt. Avkjørsel fra Rv 9 ved
Verksmoen sør for Evje (v/123 stasjon), følg skilting fra avkjørsel «midt på sletta». (Her ligger også
O-campen) 2 Km til Arena Evjemoen.

PARKERING
0-350 meter fra Parkering til Arena alle dager. Følg anvisninger fra parkeringsfunksjonærer.
Ingen parkeringsavgift.

TERRENG/KART
Torsdag 3. juli Sprint
Kart Evje Sentrum: Målestokk 1:5000, 2,5 m ekvidistanse. Nytt 2014.
Løypeleggere: Vidar Georg Ydse. Kontrollør: Sigurd Wiberg
Sprintløpet går i meget lettløpt og flatt terreng, terrenget er detaljrikt med mange stier og veier.
Litt asfalt i sentrumsnært
område. Målgang i Evje Sentrum. Det er tett mellom postene i deler av
terrenget. Husk å sjekke kodene.

TERRENG/KART
 Fredag 4. juli Mellomdistanse
Kart Grasdalen (utsnitt av Evjemoenkartet). Målestokk 1:10000. 5 m ekvidistanse. Revidert 2014.
Løypeleggere: Roald Tveit. Kontrollør: Vidar Georg Ydse
Terrenget er småkupert med mange stier, veger og en del nye hogstflater. Rimelig god løpbarhet.
Det er tett mellom postene i deler av terrenget. Husk å sjekke kodene.

TERRENG/KART
Lørdag 5. juli Langdistanse
Kart Perste (utsnitt av Evjemoenkartet). Målestokk 1:10000. 5 m ekvidistanse. Revidert 2014.
Løypeleggere: Roald Tveit. Kontrollør: Vidar Georg Ydse
Terrenget er skiftende små/grovkupert med mange stier, veger og en del myrer. Det er også noen
hogstflater, men disse har god løpbarhet. Stedvis ligger det noe vindfall som kan medføre nedsatt
løpbarhet. Det er tett mellom postene i deler av terrenget. Husk å sjekke kodene.

TERRENG/KART 
Søndag 6. juli Mellomdistanse
Kart Listeinsfjell (utsnitt av Evjemoenkartet). Målestokk 1:10000. 5 m ekvidistanse. Revidert 2014.
Løypeleggere: Roald Tveit. Kontrollør: Vidar Georg Ydse
Terrenget er småkupert med mange stier og veger. Det er utført tynningshogst i terrenget, stedvis
ligger det noe hogstavfall som gir nedsatt løpbarhet. Det er også noen hogstflater, men disse har
god løpbarhet. Stedvis ligger det noe vindfall som kan medføre nedsatt løpbarhet. Det er tett mellom
postene i deler av terrenget. Husk å sjekke kodene.

NB! Det har vært militærøvelse med 1-2 000 mann i løpsområdet frem til torsdag denne uka,
nye tråkk og detaljer kan forekomme.

INFO/LØPSKONTOR
Info/Løpskontor er bemannet torsdag 3. juli kl 16.00-21.00, fredag 4. juli kl 09.00-15.00, lørdag 5. juli
kl 09.00-15.00 og søndag 6. juli kl 09.00-16.00. Her får du nødvendig informasjon om Sørlandsgaloppen.
Utdeling av lagsposer på første løpet, samt klubbvis utdeling av kart til alle nybegynnerløyper og
klasser tom 12 år hver løpsdag. I lagsposene ligger klubbvis startliste, PM og leiebrikker. Aktuelt
telefonnummer til klubbleder/kontaktperson oppgis ved henting av lagspose.
Tøy fra start hentes ved Info/Løpskontor etter siste start. Hittegods kan leveres og etterlyses her.

POSTBESKRIVELSER
Postbeskrivelse er trykt på kartet. I tillegg er det løse postbeskrivelser ved start for alle klasser
unntatt nybegynnerklassene og N-åpen.

VIS GOD SPORTSÅND
Løperne får beholde kartet etter målgang. Vi oppfordrer alle løpere til å vise god sportsånd ved å
følge konkurransereglene og ikke vise løypene til senere startende. Brudd på denne bestemmelsen
kan medføre diskvalifikasjon. Dyrket mark, inkl kantløping og tomtemark er som alltid forbudt område.
I tillegg er noen forbudte områder skravert på kartet.

LØYPER OG KLASSER

STARTSTEDER
Følg Orange/Hvite merkebånd til start.
Torsdag 3. juli: 1000 meter, ca 10 min å gå
Fredag 4. juli: 300 meter, ca 5 min å gå
Lørdag 5. juli: 750 meter, ca 10 min å gå
Søndag 6. juli: 750 meter, ca 10 min å gå

STARTNUMMER
Alle må løpe med sitt startnummer. Startnummer ligger i lagspose. Du bruker samme startnummer
alle dagene. Om du mister eller glemmer startnummer må du kjøpe nytt på løpskontoret. Nytt startnummer
koster NOK 50.- Startnummeret tåler ikke vask i vaskemaskin.

STARTTIDER
Første ordinære start: Torsdag 3. juli Kl 1800. Fredag 4. juli: kl 11.00. Lørdag 5. juli kl 11.00.
Søndag 6. juli kl 11.00. Alle N og C- klasser har fri starttid. Torsdag mellom kl 18.00 og kl 20.00,
Fredag 4. juli mellom kl 11.00 og kl 13.30, Lørdag 5. juli kl 11.00-13.30 og søndag 6. juli kl 11.00-13.30.
Egne funksjonærer ved start organiserer dette. Starttider for Småtroll og N-åpen: Torsdag mellom
kl 17.30 og kl 20.00, Fredag kl 10.30-13.30. Lørdag 10.30-13.30. Søndag 10.00-13.00.

STARTPROSEDYRE
Før du går til start, kontroller at brikkenummeret stemmer overens med startlista. Du er selv ansvarlig
for dette. Gi beskjed til sekretariatet ved avvik. Eventuelle endringer av starttid MÅ godkjennes av
sekretariatet på Arena før start. Brikkelapper finnes for selvbetjening på start. Løper påfører selv
løpsdag, og brikkenummer.
3 min før starttid: Opprop, gå fram til brikkenummerkontroll.
2 min før starttid: Selvbetjening løse postbeskrivelser.
1 min før starttid: Gå fram til kartboksen for din klasse.
5 sek før start legger du brikka på startbukken og løper ut når startklokka slutter å pipe.
Ved start kontroller at du har fått riktig kart/løype. Du er selv ansvarlig for dette!
Løp nr 1 har startpost, alle andre dager er det ikke startpost.
Løpere i jaktstartklasser som er minst 25 minutter etter, eller ikke har godkjente løp både fredag og
lørdag starter med intervallstart. Intervallstarten starter 30 minutter etter klassenes leder.

MÅL
Løperen er i mål når det stemples på målenheten på målstreken. Løperen går videre til måltelt hvor
brikken leses av. Følg anvisninger ved avlesningen. Dersom løper ikke blir godkjent i stemplingskontrollen,
henvises du til rød sone. Brikkelapp blir da automatisk samlet inn for ekstra kontroll.
Løpere som bryter skal fortrinnvis løpe gjennom mål som normalt for registrering av brikke. Hvis dette
ikke gjøres, må løperen (eller ledere) henvende seg i mål eller i sekretariatet for avlesning av brikken.
Lagleder er ansvarlig for at alle klubbens løpere blir registrert i mål. Er løperen uenig i en eventuell
diskvalifikasjon, er det løperens ansvar snarest å henvende seg i sekretariatet for videre behandling.
Er det fortsatt uenighet kan formell protest leveres til løpets jury torsdag 3. juli innen kl 20:30,
fredag 4. juli kl 14.00, lørdag 6. juli kl 14.00, søndag 6. juli kl 14.00. Fristen gjelder aktuelt løp samme dag.
Muligheter for frivillig avlesning av brikke for utskrift av egne strekktider skjer etter målgang alle dager.

RESULTATER
Slås fortløpende opp på resultattavla på Arena. Fullstendige resultater legges ut på
www.sorlandsgaloppen.no/2014. Resultater settes også opp på o-campen og på løpet neste dag.

EKT/LEIEBRIKKER
Det benyttes elektronisk tidtakingssystem (EKT) alle dager. Systemet som anvendes er EMIT. Brikkelapper
finnes for selvbetjening på start. Løper påfører selv løpsdag og brikkenummer. Leiebrikker
ligger i lagposen. Løpere MÅ benytte samme brikke alle dager. Leiebrikken leveres ved målgang på
løperens siste løpsdag eller leveres Info/Løpskontor. Ikke tilbakelevert leiebrikke faktureres med
NOK 600.-. OBS! Kun en løper kan benytte samme brikke i løpet av de tre løpene i Sørlandsgaloppen.
Ved eventuell klassebytte må løper også bytte brikke.

ETTERANMELDING
Etteranmelding online (eventor) mot ekstra avgift i ordinære klasser fram til 2. juli kl 21.00, og på
løpskontor fram til en time før første start. Etteranmelding forutsetter ledig plass i klassen.
Øvrige løpere henvises til Direkte påmeldingsløypene på løpsdagen.

DIREKTE PÅMELDINGSLØYPER/ÅPNE LØYPER
Det er 3 slike løyper. Påmelding på løpsdagen i sekretariatet. Fri starttid Torsdag 3. juli kl 18.00-20.00,
fredag 4. juli kl 11.00-13.30, lørdag 5. juli kl 11.00-13.30 og søndag 6. juli kl 11.00-13.00.

TRIMTEX CUP
For klassene D13-14, D15-16, D17-18AL, D19-20AL, H13-14, H15-16, H17-18AL og H19-20AL er det
Trimtex Cup. For mer informasjon om Trimtex Cup se hjemmesiden og eget oppslag på Arena.

GPS TRACKING
På løpene blir det GPS-tracking på et antall løpere i D/H 13-14 og D/H 15-16. Det blir oppslag på
arena og på våre nettsider om hvilke løpere som skal GPS de ulike dagene. Utdeling av vester og
enheter skjer på start. Etter målgang skal vester og enheter leveres løpskontoret. Vi planlegger
visning av GPS tracking på projektor og lerret i egen bygning (se arenaskisse).

SMÅTROLL
Under Sørlandsgaloppen er det tilbud om Småtroll-løyper for alle som vil prøve seg på dette. Disse
løypene er merket med Blå merkebånd langs hele løypa og har egen start og målplass på Arena
alle dager (se arenaskisse). Småtroll har egne startnummer og det blir benyttet EKT/emit (torsdag
stifteklemmer) på småtroll postene. Startnummer og lånebrikke fås ved start småtroll. Småtroll
koster NOK 30.- pr dag og betales ved registrering. Småtroll pågår samtidig med de andre løpene i
Sørlandsgaloppen.
Starttider for Småtroll: Torsdag 3. juli kl 18.00-20.00, fredag 4. juli kl 10.30-13.30, lørdag 5. juli
kl 10.30-13.30 og søndag 6. juli kl 10.30-13.00. Det er lov å ha følge rundt løypa. Premier til alle
fullførende Småtroll etter målgang.

BARNEPARKERING
Er åpen hver dag fra 1 time før første start og stenger 90 minutter etter siste start. Vi tilbyr barnepass
fra 2 år. Barneparkeringen er et tilbud mens foreldrene løper, og vi ber foreldrene hente barna
straks de er kommet i mål. Barneparkeringen er gratis.

KLUBBTELT
På Arena er det egne områder avsatt til klubbtelt (se arenaskisse). Torsdag kun asfalt, øvrige dager
grus/gress.

TOALETT og DUSJ
Toalett alle dager på Arena. Se Arenaskisse. Dusj på Idrettsbygget v/Evje Stadion ca 1 km fra Arenaer.
Ingen toaletter ved start.

SANITET
Røde Kors er tilstede på Arena alle dager. Telefon til Legevakta i Kristiansand er 38 07 69 00. Førstehjelpsutstyr også ved start.

PREMIER/PREMIEUTDELING
PREMIERING FOR HVERT LØP
I klassene 12 år og yngre får alle premie. For klasser 13-16 år pluss klassene D/H17-18AL får de tre
beste premie. Klassene D/H17AK, D/H19-20AL og D/H21AL til klassevinnerne. Blant øvrige deltagere
som fullfører dagens løp trekker vi ut 10 premier. Det blir premier til bestemann i øvrige klasser i
sprintløpet (Europrissprinten).
SAMMENLAGTPREMIERING
Ingen sammenlagtpremiering i klassene 12 år og yngre. For klasser 13-16 år pluss klassene
D/H17-18AL: 1/3 premiering. Øvrige A-klasser: 1/12 premiering, B, C og N-klasser over 17 år,
premie til sammenlagtvinner.

POENGBEREGNING
Løpene fredag til søndag teller sammenlagt (Europrissprinten er eget løp). Høyeste poengsum for
hvert løp er 1000 poeng med unntak av AK, B, C og N-klasser der det gis 750 poeng til vinneren.
Det gis 1 poeng fratrekk for hvert 3. sekund etter vinnertiden (gjelder alle klasser).

TRIMTEX CUP
Trimtex cup – med de beste premiene, ledertrøye og poengtrøye. Gjelder for klassene:
D/H13-14, D/H15-16, D/H17-18AL, D/H19-20AL. Uavhentede premier kan hentes i Info/Løpskontor.
Premier ettersendes ikke.

SERVERING – SALG
Det vil være salg og servering i kiosken/salgsteltene. Rikholdig meny alle dagene.
TRIMTEX salg av sportsutstyr på Arena (se Arenaskisse).

TRENINGSKART
Vi tilbyr tre treningsområder. Område 1: Slammen (ca 5 km fra O-camp), Område 2: Bullsknuten
(ca 2 km fra O-campen) og 3: Plassen (ca 7 km fra O-campen). Treningsområdene er tilgjengelige
onsdag 2. juli til lørdag 5. juli. Treningskart selges på O-camp fra onsdag 2. juli. Send gjerne en
forhåndsbestilling til tony.halsall@otrail.no. Dette for at vi skal kunne trykke opp nok kart.
Kart koster NOK 30.- pr stk.

LØPSLEDER
Sigurd Wiberg, mobil 952 42 930

JURY
Jury for Sørlandsgaloppen 2014 er: Sigurd Wiberg, Otra IL (løpsleder). Nils Gjelsten, Høvdingen og
Jon Terje Ekeland, Oddersjaa

INFORMASJON/ KONTAKT SØRLANDSGALOPPEN 2014
Epost: jon_gunnar2@hotmail.com / sigurd.wiberg@vabb.no
Telefon: (+ 47) 959 22 280 / 952 42 930

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar